Seznam potenciálních věcí k zaflashování

Aktualizováno v pátek, 22. února 2008.

{Vlastní nápady vhodné pro kurz a řešené problémy vítány. Chtělo by to však v předvoji prodiskutovat.}

-- {Volné} Stahování věcí pomocí GetRight, Strong DC++ a eMule.
-- {Volné} Stahování věcí přes Bittorrenty (např. isoHunt a ABC) a iTunes.
-- {Volné} Užívání obrazů CD/DVD a vlastní příprava ISO formátu, např. přes Nero.
-- {Volné} Stahování dat přes Český statistický úřad, pobočka Zlín, a dat z pražské centrály.
-- {Volné} Stahování dat z databází EuroStatu (ESDS, tj. Evropská data).
-- {Volné} Sazba matematiky pomocí MathML, případně dalších nových postupů.

-- {Volné} Práce s programem StatXact: ideálně jeden příklad na Case Data, jeden na Table Data a Strata Data. Souhlas ke snímání máme.
-- {Volné} Práce s programem Maple. UTB koupená licence.
-- {Volné} Elektronický sběr dat bez vlastního serveru, např. [1, 2]. Důraz na open-source varianty, nebo trial verze (umožňuje-li licence screenshoty).
-- {Volné} Práce s MuPADem Light a disertační prací pana Čiháka.
-- {Volné} Práce s programem/jazykem R.
-- {Volné} Práce s programem Scilab.
-- {Volné} Práce s programem xtremes (přiblížení extrémálních rozdělení).
-- {Volné} Práce s programem IZAR (jedno- a vícekriteriální optimalizace).
-- {Volné} Práce s programem Extend 5LT. Souhlas je.
-- {Volné} Práce s programem Origin Pro. Souhlas je.
-- {Volné} Práce s programem Evolver. Souhlas je.
-- {Volné} Práce s dalšími programy firmy Palisade. Souhlas je.

-- {Volné} Práce s Excel nástroji prof. Jensena. Jsou dostupné také v bloku 3-c.
-- {Volné} Práce s XLStatistics doktora Rodney Carra.
-- {Volné} Pokročilé partie s programem ARENA.
-- {Volné} Práce s některým z GIS systémů z GISAK DVD.
-- {Volné} Práce s vybranými nástroji z Quantianu.

-- {Volné} Grafika: práce s programem PovRay. Vše lze snímat, vyjma galerií hotových obrázků.
-- {Volné} Grafika: práce s programem Blender EN, CZ.
-- {Volné} Grafika: konverze bitmapa do vektoru a obráceně. Různé postupy, programy.

Konec výpisu.