Počítačové zpracování dat
Takové motto kurzu je, že problémů je moc a žádný software neumí řešit vše. Užití různého softwaru je však na stejné brdo: vědět kde je, stáhnout jej, nainstalovat jej a sžít se s programem (potažmo zjistit co neumí).


Řešené partie
Stručně řečeno je to vše z Matematiky I, II a II, Metod statistické analýzy a Aplikované statistiky. Důraz je kladen na řešení v příslušných programech.
Když je chuť ze strany studentů, tak dělám i další partie (DOE, Control Charts, průmyslové simulace, kontrolu kvality, vícerozměrné metody, časové řady do hloubky (ARIMA, Fourierova analýza, umělé neuronové sítě, technická analýza), GISy, jazyk R, a vše další na co mají obě strany síly.

Řešené partie: ideální stav plus se snažím s pomocníky vše poctivě zaflashovat (většina už je). V závorce je doporučený software. V podstatě opisuji anotace jednotlivých kurzů.

Matematika I, II, III:
-- Vektory, matice (Matlab, Maxima)
-- Soustava rovnic (Matlab, Maxima)
-- Limity (Matlab, Maxima)
-- Derivace (Matlab, Maxima)
-- Integrace (Matlab, Maxima)
-- Rozvoj v řadu (Matlab, Maxima)
-- Optimalizace (Matlab, Mathematica)

Metody statistické analýzy:
-- Sazba matematiky (Microsoft Word, OO.org Writer, TeX)
-- Vykreslení náhodných veličin (Statgraphics, Minitab)
-- Vykreslení plochy pravděpodobnosti z náhodných veličin (Minitab)
-- Generování pseudonáhodných čísel (Minitab)
-- Editace a tvorba simulačního modelu (ARENA)
-- Výpočet základních charakteristik (Minitab, JMP)
-- Bodové a intervalové odhady (Minitab, Statgraphics)
-- Vykreslení grafů: Boxplot, Dotplot, Stem-and-Leaf, Histogram, Scatterplot (Minitab)
-- Identifikace odlehlého pozorování (Statgraphics)
-- Ověření normality dat (Statgraphics)
-- Neparametrické testy: náhled (Statgraphics)
-- Exaktní metody (StatXact)

Aplikovaná statistika:
-- Testování hypotéz (Minitab)
-- Analýzy rozptylu (ANOVA) (Minitab)
-- Regresní a korelační analýzy (Minitab)
-- Časové řady (Minitab)
-- Neparametrická statistika (Minitab)


Doporučená literatura (víme, je drahá... proto flashujeme)
Když nepočítám obsáhlé manuály a nápovědy programů, tak jmenovitě:

(MAT I, II a III)
Martin Kovářík, Počítačové zpracování dat v programu MATLAB, 1. díl. 350 Kč (tato kniha jako jediná není v Prodejně skript, lze získat přes kantora).

(MSA)
Pavel Stříž a kol. Přednášky do Metod statistické analýzy (libovolné vydání). 185 Kč.
Pavel Stříž a kol. Cvičebnice do Metod statistické analýzy. PDF knihy je na DVD přiložené v knize. 330 Kč.

(APS)
Klímek a kol. Počítačové zpracování dat v programu STATISTICA, 2. díl. 102 Kč.
Klímek a kol. Počítačové zpracování dat v programu STATISTICA, 3. díl. 104 Kč.


Software (manuály si maximálně listujte, nečtěte je slovo od slova, je to technická literatura):
-- O DVD s Matlabem plně funkční na 30 dní (matematické prostředí) můžete požádat přes link či přímo pana Byrona na Byron@humusoft.cz. Byl ochotný Vám studentům s měsíční demoverzí vyjít vstříc (obvykle je jen pro kantory).
-- Open-source alternativy Matlabu jsou wxMaxima (doporučuji, neumí však optimalizaci z Mat III), Octave (manuál v češtině je zde) a GnuPlot (ty galerie mluví za sebe). Manuálů v angličtině se válí všude dost; manuály ve slovenštině jsou vlevo v menu u projektu KEGA. Komerční náhražku tvoří Mathematica (na 15 dní, umí mnoho, včetně optimalizace, galerie NB souborů) či Scilab. Optimalizovat však umí i Řešitel v Microsoft Excelu. Nádstavba statistická je XLStatistics, matematická pak Evolver.
-- Statistické programy plně funkční na 30 dní jsou zde: Minitab (lze doporučit, obsáhlý Help; základní manuály, včetně češtiny, jsou zde), Statgraphics (obsáhlé a vyčerpávající PDF manuály), JMP (výborná grafika, možnost skriptování) a StatXact (mapa metod, kvalitní a vyčerpávající dokumentace; přímé stažení bez vyplňování formuláře). Komerční alternativa s desetidenní demoverzí je SPSS (velmi oblíbený program v USA).
-- ARENA (průmyslové simulace): web (nenajdete tam samotný program), ukázka práce v angličtině, stažení verze 7 (cca 110 MB) či verze 11 (cca 240 MB). Nebo užijte Vám známé FTP spojení, např. v Total Commanderu: studium.uis.fame.utb.cz, uživatel: sam, heslo: sam, adresář: /software/.
-- STATISTICA EN či CZ (knihy pana Klímka, 2. a 3. díl PZD) je dostupná jen k testům prostředí. Demoverze není vhodná ke studijním účelům. Většina příkladů z těchto skripta pana Klímka lze řešit v Minitabu. Na FTP uvedeném o bod výše, v adresáři /data/, najdete řadu datových souborů z těchto knih (ať to nemusíte přepisovat).
-- Pro velmi vážné zájemce zmiňuji (není zkoušeno ani zatím flashováno) výpočetní prostředí Quantian, DVD s GISy GISAK, či statistický jazyk R. Profilace celé řady dalších programů, včetně dělení na komerční a nekomerční, je přes levé menu (a pak spodní výběr vpravo) zde.
-- Seznam statistických a matematických programů dostupných zadarmo, výuka statistiky, statistická data a něco málo k Java Statistics je zde.
-- Pozn. Řada produktů je dostupná i pro operační systém Linux a občas i Mac OS.
-- Mj. užitečný link do života je tento.

Ocitnete-li se v problémech, tak pište mejly na můj standardní fakultní email.

Pavel Stříž, Zlín, čtvrtek, 14. února 2008