Server Exp: Videa, software a Flash animace k výuce
Experimentální partie, studenta hltící exponencielně, e^. Mj. co to je exp(-exp(-x))=?

Počítačové zpracování dat (blok 0)
Základy kvantitativních metod (bloky ostatní)
(PZD)
(ZKM)
standardně 2. ročník zimní předmět povinný  Kudláčková, Kovářík, Stříž, Benda
DTP a elektronické publikování (DEP) standardně 1. ročník letní předmět povinně volitelný  Stříž
Statistická výpočetní prostředí (SVP) standardně 2. ročník letní otevření předmětu zvažováno  Stříž, Homolka
 
Ústavní videoknihovna Podpora společností ČStS, CSTUGu a ústavních kurzů DEP, SVP, ... Zpracovává Pavel Stříž.
Materiály do MSA a MRR. Podklady od doktora Brychty. Karel Brychta

Cílem je nahradit všechna cvičení v počítačových laboratořích samostudiem s ojedinělými dotazy / konzultacemi u kantora.

Zajistěte si prosím Flash Player verzi 6 či vyšší. Tyto studijní materiály se dále rozvíjí a rozšiřují, takže zázraky teprve později. Poněvadž se jedná o experimentální pokusy, tak admin a kantoři vítají jakoukoliv zpětnou vazbu, nezápornou, ale i tu zápornou.

Na natáčení používáme převážně WinkInstantDemo. Dále standardní Lupu v Microsoft Windows (Magnifier), ZoomIt, GloboNoteKMTracker. Návody jsou zmíněny v pracovním bloku 3 v DEP kurzu. 


Některé vyučované programy jsou pod GNU licencí, vyskytuje se shareware, freeware a ostatní programy jsou kryty mezinárodními autorskými právy a ochrannými značkami. Softwarové licence komerčních programů jsou zakoupeny Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo je užití písemně povoleno adminovi. Adminem serveru Exp je Pavel Stříž, za zveřejňované soubory jsou však zodpovědní příslušní kantoři předmětů. Starší experimenty jsou uloženy zde.

Vytvořeno na Ústavě statistiky a kvantitativních metod FaME UTB ve Zlíně. Chcete nám s přípravou pomoci? Není problém, kontaktujte Pavla Stříže.

S pracemi započato v srpnu 2007.


{Jedná se o Gumbelovo rozdělení s parametry &mu=0 a σ=1. Pro zkušené: Kdepak se Gumbel používá?}
{Alias Fisherovo-Tippettovo rozdělení a.k.a. log-Weibull: V teorii extrémních hodnot, Extreme Value Theory!}